Multisup Probiyotik

MULTİSUP PROBİYOTİK YEM KATKI NEDİR ?

Multisup Probiyotik Fermente Yem Büyükbaş&Küçükbaş Yem Katkı Ürünüdür. Probiyotikler, çiftlik hayvanlarının yemden yararlanmasını artırmak amacıyla sindirim sistemindeki mikrobiyal dengeyi düzenleyen,bunu yaparken de patojen mikroorganizmaların çoğalmasını ve zararlı etki göstermesini önleyen yararlı mikroorganizma kombinasyonları (canlı bakteri, maya, maya kültürleri,mantar ve bir takım enzimler) olup, mikrobiyal katkı maddeleri olarakda tanımlanabilir.

Probiyotikler, genellikle gram pozitif ve anaerob özellik taşımakta olup, patojenite göstermemektedir.

Probiyotikler laktik asit üretenler (Lactobacillus sp. ve Streptococcus sp.), laktik asiti kullanan bakteriler ya da konakçıda yarar sağlayan diğerleri ile Aspergillus ve Saccharomyces' i içeren maya ve mantarları kapsamaktadır.

Laktik asit bakterileri içinde de Bifidobacterium ve Lac tobacillus en çok bilinen probiyotik mikroorganizmaları olup, sırasıyla kalın bağırsakta ve ince bağırsakta fazla miktarda rastlanılmaktadır.Burada probiyotik mikroorganizmalarının taşıması gereken bir takım özelliklere özetle,toksik ve patojenik etki taşımaması, antimikrobiyel özellik göstermesi, bağırsak hücre epiteline tutunabilmesi ve bağırsak florasına adaptasyon kabiliyetine sahip olması, kimi teknolojik uygulamalara uyum sağlaması,mide asidik ortamı ile bağırsak safra ve lizozim enzimine karşı direnç göstermesi olarak değinmek mümkündür.

PROBİYOTİKLERİN ETKİ MEKANİZMASI:

Probiyotik bakteriler; laktik asit, asetik asit ve formik asit benzeri organik asitler ile antimikrobiyal üreterek pH' ın düşürülmesi neticesinde patojen bakterilerin bağırsak yüzeyine madde tutunmalarını engelleyerek burada çoğalmalarının önlenmesi bağışıklık sisteminin uyarılması ve rumendeki oksijenin kullanılması sonucunda anaerobik özellikteki rumen mikroorganizmalarının sayısının arttırılması şeklinde etki mekanizmalarına sahiptir.Bunun yanında aerobik patojenlerin geli şimini durdurmak amacıyla redoks potansiyelini düşürmekte ve gelişimlerini engellemektedir. Ayrıca, probiyotikler barsaktaki patojen mikroorganizmalara verdikleri hasar ile anti-bakteriyel etki de göstermektedir. Probiyotiklerin genç ruminatların rumen florasında erken gelişim sağlaya rak yemlerin sindirilebilirliğini arttırarak sütten kesimlerine olumlu katkı sağladığı ve aynı zaman da ishale neden olabilecek enteropatjen oluşumunu önlemektedir. Probiyotiklerin sürekli kullanılması durumunda probiyotikler süt ve et hayvanlarında yemden yararlanma ve verim performansı artışı, yüksek süt veriminin sağlanması için kuru dönemde karşılaşılaşılan problemlerinin önüne geçilmesi,buzağılama dönemindeki metabolik hastalıkların ve ishal vakaların azaltılması ile çeşitli stres faktörlerinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması gibi çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Bazı Bakteri Çeşitleri: Aspergillus sp. Bacillus sp. Bacterioides sp. Bifidobacterium sp. Enterococcus sp. Loctobacillus sp. Leuconostoc sp. Pedicoccus sp. Saccaharomyces sp. Streptecoccus sp. Trichoderma sp. Ve diğer mikroorganizmalar.

Grup Şirketlerimiz

Hayvanlarınızın Sağlığı, Toprağınızın Bereketi İçin Çalışıyoruz